Työnohjaus

Annan yksilö- ja ryhmätyönohjausta kognitiivisen käyttäytymisterapian sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisillä menetelmillä. Työnohjaus antaa voimavaroja työssä jaksamiseen ja oman ammattitaidon ja työyhteisön kehittämiseen. Työnohjauksessa käsitellään asiakas- ja potilas caseja, omaa työroolia, ammatillisuutta, työpaikan ristiriitoja, muutostilanteita ja omia tunteita.

Työnohjaus on luottamuksellista vuorovaikutusta, joka antaa mahdollisuuden käsitellä työhön liittyviä tilanteita ja tunteita. Tavoitteena on työssä jaksaminen ja työhön liittyvien haasteiden kohtaaminen.

Työnohjaajakoulutusta minulla ei ole, mutta pari- ja perheterapia opintojen myötä minulla on oikeus antaa työnohjausta parien ja perheiden kanssa työskenteleville.