Perheterapia

Perhepsykoterapiassa pyritään tutkimaan, ymmärtämään ja hoitamaan perheen sisäisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta sekä yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Perheen ja yksilön pahoinvoinnin taustalla voi olla monia syitä ja elämän kriisejä. Pitkittynyt stressi, vaikea elämäntilanne, elämänkaaren luonnollinen kehityskriisi tai traumaattinen kokemus voi ilmetä erilaisina oireina kuten perheenjäsenen masennuksena, pelkoina, unihäiriöinä tai itsemurha-ajatuksina.

Perheterapiassa pyritään löytämään myös helpotusta ja ratkaisua lasten ja nuorten pulmiin esimerkiksi kouluvaikeuksiin, keskittymishäiriöihin, masentuneisuuteen ja sopeutumisvaikeuksiin. Terapiaistuntojen kokoonpano sekä hoidon tiheys ja kesto määritellään jokaisen asiakkaan kohdalla erikseen.

Perheterapia pitää sisällään hyvin monenlaisia hoidollisia väliintulontapoja sekä erilaisia teoriakokonaisuuksia. Perheterapiaan pyydetään ne perheenjäsenet tai läheiset, jotka ovat merkityksellisiä. Tapaamisissa pyritään jäsentämään perheen tilannetta ja vältetään syyllistämästä perheenjäseniä.

Perheterapiassa terapeutti on kiinnostunut kaikista perheen jäsenistä ja on heidän kaikkien puolella. Terapeutti ei suostu perhesalaisuuksien vahvistamiseen vaan pyrkii hahmottamaan ja paljastamaan perheen voimavaroja. Perheterapiassa vältetään syntipukkiasetelman vahvistamista.

Perheterapian hyödyntäminen

Terapiassa perheenjäsenet alkavat oivaltaa uudella tavalla ongelman ulottuvuuksia sekä vuorovaikutuksellisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Terapiakäyntien välillä terapeuttinen muutosprosessi tapahtuu perheen arkielämän vuorovaikutuksessa ja tilanteissa.

Perheterapiaa voidaan käyttää myös muiden hoitomuotojen tukihoitona (esimerkiksi, jos jollakin perheenjäsenellä on mielenterveysongelma tai riippuvuuksia). Tällöin perheterapia parantaa perushoidon tuloksellisuutta tai hoitomyöntyvyyttä.

Perheterapiasta on tutkitusti hyötyä erityisesti lasten ja nuorten syömishäiriöiden hoidossa. Tämä uudempi perhepohjaisen hoidonmalli tunnetaan myös nimellä Maudsleyn malli.

Perheterapian toteutuminen ja Kelan tuki

Perheterapia vaihtelee muutamasta käynnistä noin 20 käyntiin, jolloin kokonaiskesto voi olla puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen, toisinaan myös kauemmin. Perheterapia voi toteutua 1 – 4 viikon välein tai harvemminkin. Perheterapiasta voi saada tietyin edellytyksin kela-korvausta.

Perheterapiaa on mahdollista saada kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana, jolloin kela korvaa 60 minuutin käynnistä 63,91€ ja 90 minuutin käynnistä 95,87€. Perheterapiaa Kela tukee max 80 käyntiä / vuosi ja yhteensä 200 käyntiä / 3 vuotta, eli samalla tavoin kuin yksilöpsykoterapiaakin.

Tule keskustelemaan terapiamuodon soveltuvuudesta tilanteeseenne yksin tai yhdessä perheesi kanssa varaamalla ajan. Käynti ei sido teitä pidempään hoitojaksoon.