Paripsykoterapia

Parisuhteeseen liittyvät kysymykset haastavat ja askarruttavat monia ihmisiä läpi elämän. Parisuhteessa pyritään sovittamaan yhteen kaksi ihmisen perustarvetta, yhteyden ja erillisyyden tarve. Näiden tarpeiden yhteensovittaminen tuo usein haasteita, jolloin moni pari voi hyötyä pariterapiasta. Parisuhteen pulmia voi olla esimerkiksi kommunikaatiovaikeudet, uskottomuus, rinnakkaissuhteet, erouhka, erokriisit, läheisen sairaus, menetykset onnettomuuden tai sairauden kautta sekä perheen tilanteen muutokset elämänkaarella. Parisuhdetta kuormittavat myös lasten ja vanhemmuuden haasteet.

Pariterapian alkuvaiheessa selvitellään parin toiveita ja tavoitteita parisuhteelle sekä terapiaistunnoille. Tavoitteeksi voi muodostua toive saada suhde toimimaan taikka suhteessa olevan kriisin tai jonkin yksittäisen ongelman käsittely. Joskus pari haluaa tarkastella parisuhteen jatkamisen edellytyksiä. Apua voi hakea eroprosessiin, jotta esimerkiksi vanhempien ero aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa lasten hyvinvoinnille.

Pariterapiassa tarkastellaan, millainen vuorovaikutus kahden ihmisen välille on syntynyt ja kuinka hyvin se vastaa kummankin toiveita. Terapeutti mahdollistaa uusien näkökulmien löytämisen, mikä luo uutta perustaa parin keskinäiselle kanssakäymiselle. Pareja ohjataan miettimään tärkeitä, oman suhteen asioita, mitä ei välttämättä arjessa tule tehtyä. Kun puhutaan syvällisellä tasolla ”sinusta ja minusta”, suhteeseen tulee lämpöä ja läheisyyttä. Saadaan avaimet siihen, miten sitä voi parantaa.

Parin yhteisessä historiassa saattaa olla sellaisia pettymyksiä, joiden yli ei ole päästy. Parin pulmana voi olla se, ettei yhteinen keskustelu kotona onnistu tai se muuttuu riidaksi. Joskus pelätään, että sama toistuu myös vastaanotolla. Pariterapiaistunnon tavoitteena onkin mm luoda turvallinen ilmapiiri, jossa molempien osapuolten on mahdollista päästä puhumaan omista asioistaan, tunteistaan ja tarpeistaan. Terapeutti pyrkii säilyttämään tasapuolisuuden ja ymmärtämään tilannetta kummankin puolison näkökannalta katsoen.

Pariterapiassa on tavoiteltavaa, että kriisiin ajautunut pari saa muodostettua yhteisen näkemyksen tilanteestaan ja he kykenevät tunnistamaan kriisin taustalla olevat ongelmat. Tämä mahdollistaa tulevaisuuden suunnittelun ilman vihan, katkeruuden ja häpeän vääristämiä ajatuksia.

Tunnekeskeisessä paripsykoterapiassa pääpaino on pariskunnan kiintymystyyleissä ja turvallinen tunnesuhde, jossa häiriön nähdään olevan siinä, että pari on jäänyt jumiin kielteisiin vuorovaikutuskehiin. terapia pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan, kokemukselliseen terapiaan sekä systeemisyyteen.

Yleisimpiä pariterapiaan hakeutumisen syitä ovat uskottomuus ja kuinka tästä eteenpäin, sekä luottamuksen rakentaminen uudelleen.

 

Pariterapian toteutuminen

Pariterapiaistunnon kesto on useimmiten 90 (tai 60) minuuttia. Pariterapiassa mahdollisten yksilökäyntien kesto on tavallisimmin 45 minuuttia. Istuntoja on tavallisesti kahden – neljän viikon välein, mutta tarvittaessa esimerkiksi kriisitilanteissa joskus useamminkin.

Paripsykoterapiajakson pituus vaihtelee käsiteltävien asioiden luonteen, asetettujen tavoitteiden sekä työskentelytavan mukaan. Pariterapiaan on mahdollista saada Kelan korvaamana kuntoutuspsykoterapiana (Kela-korvaus). Jos esimerkiksi kärsit masennuksesta, niin voit saada Kelan korvaamaa psykoterapiaa paripsykoterapiana. Korvausta varten tarvitset psykiatrin B-lausunnon ja Kelan kuntoutustukipäätöksen. Kannattaa kuitenkin olla yhteydessä terapeuttiin ennen kuntoutustukihakemuksen täyttämistä. Jos maksat terapian itse, et tarvitse lähetettä.Joissain tapauksessa sairauskuluvakuutukset voivat korvata terapiaa.

Kelan tuki paripsykoterapiana toteutettavaan kuntoutuspsykoterapiaa on 60 minuutin käynniltä 63,91€ ja 90 minuutin käynniltä 95,87€. Näiden summien ylimenevät osan maksaa asiakas itse. Omavastuu osuus vaihtelee terapeutin hinnoista riippuen.

Pariterapiaan voi hakeutua myös yksin, kun puoliso ei halua osallistua asioiden käsittelyyn. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi väkivalta, itsetuhoisuus tai mustasukkaisuus.

Varaa aika ja tule keskustelemaan terapiamuodon soveltuvuudesta tilanteeseenne yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa. Käynti ei sido teitä pidempään hoitojaksoon.