Neuropsykiatrinen valmennus

Oletko huomannut itsesi taikka perheesi jäsenen kärsivän tarkkaamattomuudesta, levottomuudesta, impulsiivisuudesta, keskittymiskyvyttömyydestä tai muista pulmista, kuten aloitekyvyttömyydestä, arjen hallitsemattomuudesta, ajantajun vaikeudesta taikka mielialan laskusta. Nämä voivat olla oireita neuropsykiatrisesta ongelmasta. Neuropsykiatrista valmennusta annan kaiken ikäisille; lapsille, nuorille ja aikuisille.

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu neuropsykiatrisille asiakkaille tai samankaltaisista oireista kärsiville. Valmennuksessa käytän ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä, joilla pyritään parantamaan henkilön arjessa selviytymistä sekä ne tukevat erityisesti puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan taitoja joiden avulla asioita saadaan tehdyksi.

Valmennuksen tarkoituksena on parantaa arjen hallintaa, kuten heikkoa ajan ja rahan käyttöä, epäjärjestelmällisyyttä, koulutus-, ja uravaikeuksia ja sosiaalisia suhteita. Tavoitteena on rakentaa uusia kykyjä ja vahvistaa taitoja lähes kaikilla valmennettavan elämänalueilla. Tarkoituksena on myös auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintaansa. Valmennuksen juuret ovat psykoterapiassa.

Neuropsykiatrinen valmennus sopii kaiken ikäisille. Valmennettavilla on jokin neuropsykiatrinen erityisvaikeus, kuten ADHD, autismi, asperger, kielellinen erityisvaikeus, oppimisvaikeus tai tourette. Valmennus ei edellytä kuitenkaan diagnoosia. Valmennus sopii myös mielenterveyskuntoutujille ja henkilöille, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai vaikeuksia selvitä elämän muutostilanteissa.

Valmennuksen tavoitteet ja työskentelymuodot sovitaan aina yhdessä valmennettavan henkilön, hänen perheensä kanssa. Valmennus tapahtuu usein henkilön omassa asumis- tai toimintaympäristössä, lisäksi voidaan pitää yhteyttä tapaamisten välissä puhelimella tai sähköpostilla.

Valmennus voi olla esimerkiksi perheohjausta ylivilkkaan lapsen vanhemmille, joiden voimavarat ovat koetuksella. Perheohjauksella voidaan keskittyä vanhempia mietityttäviin tilanteisiin, ja vanhemmuutta tuetaan antamalla mm. uusia vinkkejä ja käytännön menetelmiä arkeen.

Toteutus

Valmennus tapahtuu yksilö-, perhe- ja vanhempainkäynteinä. Tapaamisten lisäksi yhteyttä pidetään tarvittaessa sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Valmennus toteutuu noin kerran viikossa. Tarvittaessa se voi toteutua tiheämmin tai harvemmin valmennettavan ja perheen tarpeen mukaisesti. Tapaamiset kestävät yleensä tunnista kahteen ja voivat toteutua kotikäynteinä asiakkaan perheen arjessa tai hänen lähiympäristössään.

Asioita, joita neuropsykiatrisessa valmennuksessa harjoitellaan henkilön tarpeiden mukaan, ovat mm. toiminnanohjaus, päivärytmi, ajankäyttö, rahankäyttö, asiointitaidot, kodinhoidolliset taidot, terveyden edistäminen, hygienia, harrastustoiminta, itsenäistyminen, itsetuntemus ja -luottamus, itseilmaisu ja eri oppimisen tekniikat.

Valmennus tapahtuu pääsääntöisesti siellä missä asiakas tarvitsee eniten tukea. Käytännössä valmennus voi toteutua siis suoraan asiakkaan arjen maailmassa esim. jossakin neutraalissa ympäristössä, opiskelu- tai työpaikalla tai asiakkaan kotona. Valmennus maksetaan kertaluontoisina tapaamisina.