Erityisosaamisalueet

Asiantuntijuus ja erityisosaaminen

Psykoterapiakoulutukset:

 • Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti (Valvira, Kela) 2019
 • Paripsykoterapeutti (Valvira, Kela) 2015
 • Psykoterapeutti (Valvira) 2012
 • Perheterapeutti (Valvira, Kela) (ratkaisukeskeispainotteinen) 2012

Peruskoulutus:

 • psykiatrinen sairaanhoitaja 1998

Menetelmä-, prosessikoulutukset, erityisammattitutkinnot:

 • Syömishäiriöiden yksilö- ja perhepohjainen hoito, 2018
 • CBT-E, syömishäiriöiden transdiagnostinen hoitomalli, 2018
 • Dialektisen käyttäytymisterapian koulutusohjelma 2015
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 2013
 • NLP practitioner 2010
 • Masennuksen ryhmämuotoisen hoidon ohjaaja koulutus 2007 (Depressiokoulun ohjaaja koulutus)
 • Mentor -opinnot, Jyväskylän avoin yliopisto 2004

Erityispätevyydet, erityisosaaminen ja kiinnostuneisuus:

 • Erityisosaamiseni syömishäiriöiden hoito (anoreksia, bulimia ja ahmintahäiriö) yksilö sekä perhehoitona
 • Erityinen kiinnostuksen ja osaamisen alue on työskennellä masennuksesta ja/tai ahdistuneisuudesta kärsivien parissa yksilöpsykoterapian, pariterapian ja perheterapian keinoin.
 • Lyhytterapia (1-20 käyntiä) masennuksen ja ahdistuneisuuden (paniikki- ja/tai pakko-oireiset) hoidossa
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • Ratkaisukeskeinen terapia
 • Työkokemukseni koostuu perus- ja erikoissairaanhoidosta, kattaen sairaala, osasto, poliklinikka ja vastaanottotoiminnan. Näissä työskentelyni on vastaanottokäynneistä kotikäynteihin ja lapsista vanhuksiin, toteutuen yksilö-, pari- ja perhekäynteinä.