Perheterapia

Perheterapia pitää sisällään hyvin monenlaisia hoidollisia väliintulontapoja sekä erilaisia teoriakokonaisuuksia. Perheterapiaan pyydetään ne perheenjäsenet tai läheiset, jotka ovat halukkaita tulemaan. Ketään ei pakoteta. Tapaamisissa pyritään jäsentämään perheen tilannetta ja vältetään syyllistämästä perheenjäseniä.

Ratkaisukeskeisenä perheterapeuttina olen kiinnostunut kaikista perheen jäsenistä ja olen heidän kaikkien puolella. En suostu perhesalaisuuksien vahvistamiseen vaan pyrin hahmottamaan ja paljastamaan perheen voimavaroja. Perheterapiassa vältetään syntipukkiasetelman vahvistamista.

Perheterapian hyödyntäminen

Terapiassa perheenjäsenet alkavat oivaltaa uudella tavalla ongelman ulottuvuuksia sekä vuorovaikutuksellisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Terapiakäyntien välillä terapeuttinen muutosprosessi tapahtuu perheen arkielämän vuorovaikutuksessa ja tilanteissa.

Perheterapiaa voidaan käyttää myös muiden hoitomuotojen tukihoitona (esimerkiksi, jos jollakin perheenjäsenellä on mielenterveysongelma tai riippuvuuksia). Tällöin perheterapia parantaa perushoidon tuloksellisuutta tai hoitomyöntyvyyttä.

Perheterapian toteutuminen

Perheterapia vaihtelee muutamasta käynnistä noin 20 käyntiin, jolloin kokonaiskesto voi olla puolesta puoleentoista vuoteen, toisinaan myös kauemmin. Perheterapia voi toteutua kerran viikossa, kerran kuukaudessa tai harvemminkin. Perheterapiasta voi saada tietyin edellytyksin kela-korvausta.

Perheterapia on mahdollista saada kuntoutuspsykoterapiana. Tuolloin voit työstää asioita yhdessä perheesi kanssa. Perheterapiaa Kela tukee max 80 käyntiä per vuosi.

Tule keskustelemaan terapiamuodon soveltuvuudesta tilanteeseenne yksin tai yhdessä perheesi kanssa varaamalla ajan. Käynti ei sido teitä pidempään hoitojaksoon.