Palvelut

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on voimavarasuuntautunut hoitomenetelmä, joka tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin elämän hankaluuksissa, muutos- ja kriisitilanteissa. Ratkaisukeskeinen psykoterapia saa nopeasti aikaan muutosta ja helpotusta tilanteeseen.

Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä. Asiakkaan verkostot ja läheiset nähdäänkin voimavarana ja pulmia voidaan ratkoa yhteistyössä heidän kanssaan.

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa terapeutti ja asiakas tekevät yhdessä yhteistyötä asiakkaan kokeman paremman elämän puolesta. Terapeutti on keskusteluissa tasavertainen ja aktiivinen. Hän kuuntelee, kysyy ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia. Asiakkaan ongelmia ei lähdetä ratkomaan hänen puolestaan, ei etsitä syitä eikä syyllisiä. Keskusteluissa ei korosteta ongelmia tai mahdollista sairautta, vaan etsitään tapoja päästä elämään parempaa elämää – sellaista, mikä on hyvää ja tärkeää asiakkaalle itselleen. Tämän vuoksi käynnit muodostuvat usein innostaviksi, helpottaviksi ja mieltä keventäviksi.

Ratkaisukeskeinen työtapa on salliva. Sallivuus mahdollistaa sen, että terapiassa voidaan vapaasti käyttää muista työmuodoista lainattuja ideoita, kuten kognitiivisen terapian harjoituksia, narratiivisen terapian ulkoistamista, NLP-tekniikoita, tarinoita, kotitehtäviä, sopimuksia jne.

Ratkaisukeskeisen psykoterapian toteutuminen

Ratkaisukeskeinen terapia on usein kestoltaan lyhyttä; 1-15 käyntiä ja sitoutumista pitkäkestoiseen prosessiin tai säännölliseen tapaamisaikaan ei tarvita. Terapia voi olla tarvittaessa pitkääkin (1-3 vuotta). Käyntimäärä ja käyntien tiheys räätälöidään yhdessä sopivaksi. Tule keskustelemaan terapiamuodon soveltuvuudesta tilanteeseesi varaamalla aika. Käynti ei sido sinua pidempään hoitojaksoon.

Psykoterapiasta

Psykoterapia on vaikuttava hoitomuoto. Psykoterapia helpottaa toipumista, oireilua, parantaa toimintakykyä ja antaa ihmiselle välineitä selviytyä myöhemmistä ongelmista. Psykoterapian tavoitteisiin kuuluu tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan.

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa olennaista on löytää toimivia tapoja asiakkaan pulmatilanteisiin. Keskeistä on myönteinen tulevaisuusvisio, toiveikkuuden valaminen ja asiakasta kiinnostavien tavoitteiden asettaminen.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa voidaan puhua myös asiakkaan aiemmista elämäntapahtumista, tarpeen mukaan joskus enemmän, joskus vähemmän. Uusi näkökulma menneeseen voi selkeyttää ajatuksia myös nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia voi olla joko lyhyttä tai pitkää. Useimmiten tapaamisia on 1-20, kukin 45 – 90 minuuttia.

Ota yhteyttä ja varaa aika, niin keskustellaan terapian mahdollisuuksista tilanteeseesi!
Minkä toivoisit olevan toisin keskustelujen jälkeen?