Erityisosaamisalueet

Asiantuntijuus ja erityisosaaminen

Peruskoulutus:

 • psykiatrinen sairaanhoitaja 1998

Terapiakoulutukset:

 • Kognitiivisen käyttäytymisterpian psykoterapeutti (koulutuksessa 2015-2019)
 • Paripsykoterapeutti (Valvira, Kela) 2015
 • Psykoterapeutti (Valvira) 2012
 • Perheterapeutti (Valvira, Kela) (ratkaisukeskeispainotteinen) 2012

Menetelmät, prosessikoulutukset, erityisammattitutkinnot:

 • Dialektisen käyttäytymisterapian koulutusohjelma 2015
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 2013
 • NLP practitioner 2010
 • Masennuksen ryhmämuotoisen hoidon ohjaaja koulutus 2007 (Depressiokoulun ohjaaja koulutus)
 • Mentor -opinnot, Jyväskylän avoin yliopisto 2004

Erityispätevyydet, erityisosaaminen ja kiinnostuneisuus:

 • Erityinen kiinnostuksen ja osaamisen alue on työskennellä masennuksesta ja/tai ahdistuneisuudesta kärsivien parissa. (yksilö, pari ja perhekäynnit)
 • Lyhytterapia (1-20 käyntiä) masennuksen ja ahdistuneisuuden (paniikki- ja/tai pakko-oireiset) hoidossa
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • Ratkaisukeskeinen terapia
 • Työkokemukseni koostuu perus- ja erikoissairaanhoidosta, kattaen sairaala, osasto, poliklinikka ja vastaanottotoiminnan. Näissä työskentelyni on vastaanottokäynneistä kotikäynteihin ja lapsista vanhuksiin, toteutuen yksilö-, pari- ja perhekäynteinä.
 • Erityinen vahvuuteni ja osaaminen on kartoittavissa ja lyhytterapeuttisissa hoidoissa.
 • Työnohjaajakoulutusta minulla ei ole, mutta perheterapia opintojen myötä minulla on oikeus antaa työnohjausta perheiden kanssa työskenteleville.
 • Olen valmis myös toimimaan mentorina. Mentorina olen toiminut työskennellessäni Pitkäniemen sairaalassa.
 • Etenkin Pitkäniemen sairaalassa työskennellessäni vedin ryhmiä masentuneille. Ryhmämuotoinen työskentely kiinnostaa edelleen.
 • Sielunhoidolliset kysymykset, kristillinen psykoterapia