Esittely

Yleisesittely

Valmistuin psykiatriseksi sairaanhoitajaksi v. 1998 ja siitä lähtien olen työskennellyt terveydenhuollon mielenterveyspuolen eri toimipisteissä mm. Pitkäniemen sairaalan eri osastoilla, Tampereen kaupungin avopalveluissa depressiohoitajana, Nuorisopsykiatrian poliklinikan psykiatrisena sairaanhoitajana ja Tays:n lastenpsykiatrian klinikassa. Tällä hetkellä työskentelen päätoimisesti Helaakallion klinikalla, Pirkkalan psykiatrian avohoitoyksikössä. Psykoterapeutiksi, perheterapeutiksi valmistuin 2012 ja paripsykoterapeutiksi 2015. Tällä hetkellä olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykotetrapeuttikoulutuksessa (Tampereen yliopisto, 2015-2019).

Työotteeni on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Pyrkimyksenäni on psyykkisen tuen lisäksi ohjata asiakasta ja perhettä tavoitteellisesti löytämään ratkaisuja ongelmiinsa hänen olemassa olevia voimavarojaan hyödyntäen. Minulla on kokemusta lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä.

Työotteeni on ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut. Käytän myös kognitiivisen terapian harjoituksia ja menetelmiä työssäni. Minulla on laaja työkokemus mielenterveystyön alueella eri-ikäisten kanssa. Sen lisäksi olen perehtynyt myös sielunhoidollisiin erityiskysymyksiin. Yksilöpsykoterapian lisäksi teen paripsykoterapiaa ja perheterapiaa, annan tähän liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon alueella. Käynnit voivat olla yksittäisiä konsultaatioita tai pidempiä terapeuttisia prosesseja. Yksilökäyntien lisäksi olen tehnyt työtä perheiden ja verkostojen kanssa.

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja uskomuksia, ongelmallisia tunteita ja toimintatapoja sekä niiden yhteyksiä. Psykofyysisessä työskentelyssä tarkastelun kohteina ovat keho, kehon tapahtumat, ajatukset, kokemukset, tunteet ja muistot. Keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat koko ajan keskenään vuorovaikutuksessa. Ratkaisukeskeisyydessä keskeinen myönteinen tulevaisuusvisio ja tavoitteiden asettaminen yhdistettynä yllämainittuihin viitekehyksiin luo hyvän ja monipuolisen työskentelymaaston. Ratkaisukeskeisen viitekehyksen vahvuuksiin luetaan se, että se soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, erilaisille asiakasryhmille tai sitä voidaan toteuttaa erimuotoisesti.

Ajattelen, että ihmisten hyvinvointi yksilöinä, perheenjäseninä tai työntekijöinä rakentuu suhteiden ja vuorovaikutuksen varaan. Edustamani ammatti on etuoikeutettu, koska sen myötä voi itsekin kasvaa. Otan vastaan asiakkaita ilman lähetteitä tai sitoutumista pitkään hoitojaksoon.

Voit tiedustella psykoterapiapalveluita lähettämällä minulle yhteydenottolomakeen.

Psykoterapiaa voi antaa terapeutti, jonka koulutuksen Valvira (ent. TEO) on hyväksynyt. Terapeutilla tulee aina olla oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Lisäksi Kela edellyttää, että terapeutilla on koulutus siihen psykoterapiaan, jota hän asiakkaalle antaa.